Lifting χωρίς νυστέρι με βλαστοκύτταρα

Αποκατάσταση ρυτίδων και φυσική Αναζωογόνηση δέρματος

Ο ρόλος των μεσεγχυματικών κυττάρων λίπους στην κοσμητική ιατρική

Ολόκληρος ο οργανισμός προέρχεται από ένα μοναδικό γονιμοποιημένο κύτταρο. Αυτό, στην διάρκεια της κυήσεως πολλαπλασιάζεται και δίνει γέννηση σε πολλαπλά κύτταρα, τα οποία με τη σειρά τους είτε πολλαπλασιάζονται, είτε διαιρούνται, σχηματίζοντας όλους τους ιστούς και τα όργανα του σώματος. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργείται το έμβρυο. Τα αρχικά αυτά κύτταρα, τα οποία μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να διαφοροποιηθούν, ονομάζονται βλαστικά κύτταρα ή βλαστοκύτταρα. Πρόσφατα βρέθηκε ότι τα κύτταρα αυτά μπορούν να πολλαπλασιαστούν στο εργαστήριο και τοποθετούμενα σε διάφορους ιστούς να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην αναγέννησή τους. Παρ’ όλα ταύτα όμως, προβλήματα, ηθικής κυρίως φύσεως, δεν επιτρέπουν την χρήση τους στην αναγεννητική Ιατρική.Παρατηρώντας όμως το σώμα μας, βλέπουμε ότι το αίμα εξακολουθεί να παράγεται, τα νύχια να μεγαλώνουν, τραύματα να επουλώνονται ή οι τρίχες μας να μεγαλώνουν, σε οποιαδήποτε ηλικία. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι, τουλάχιστον σε ορισμένους ιστούς, πρέπει να βρίσκονται κύτταρα τα οποία, κάτω από κατάλληλες συνθήκες θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν και να διαφοροποιηθούν σε πιο εξελιγμένα κύτταρα, με χαρακτηριστικές ιδιότητες του ιστού από τον οποίο προέρχονται. Σημειώνουμε σε αυτό το σημείο ότι όσο πιο διαφοροποιημένο είναι ένα κύτταρο, τόσο μικρότερη η δυνατότητά του για πολλαπλασιασμό.Ο πρώτος ιστός ο οποίος μελετήθηκε για την ύπαρξη τέτοιων ενηλίκων βλαστοκυττάρων ήταν ο μυελός των οστών, τόπος παραγωγής του αίματος. Πράγματι, σ’ αυτόν βρέθηκε ένας πληθυσμός βλάστοκυττάρων που οδηγεί σε παραγωγή αίματος, αλλά και ένας δεύτερος πληθυσμός, ο οποίος μπορεί να δώσει διάφορα άλλα όργανα ή ιστούς, όταν βρεθεί στο κατάλληλο περιβάλλον. Πολύ λίγα από τα τελευταία αυτά κύτταρα κυκλοφορούν στο αίμα και συμμετέχουν στην αναγέννηση διαφόρων περιφερικών οργάνων.Η ανακάλυψη των κυττάρων αυτών, οδήγησε στην ανίχνευσή τους σε διάφορους ιστούς και όργανα. Βλαστικά ή καλύτερα ενήλικα μεσεγχυματικά κύτταρα, όπως ονομάζονται, βρέθηκαν σχεδόν σε όλους τους ιστούς που μελετήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του λιπώδους ιστού. Ένα κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι, σε περίπτωση βλάβης, τα κύτταρα αυτά πολλαπλασιαζόμενα θα αναγεννήσουν τον ιστό. Έτσι, για παράδειγμα, τα μεσεγχυματικά κύτταρα του δέρματος, θα συμμετάσχουν στην επούλωση ενός τραύματος, ή τα κύτταρα του θυλάκου της τρίχας θα οδηγήσουν στη διαρκή αύξηση του μήκους της. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι στο εργαστήριο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με την προσθήκη ορισμένων γονιδίων, τα κύτταρα αυτά μπορούν να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα ενός άλλου ιστού, απλό αυτόν που προέρχονται. Έτσι, κύτταρα δέρματος έχουν διαφοροποιηθεί σε καρδιακά κύτταρα, και έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναγέννηση του καρδιακού μυός μετά από έμφραγμα.

 

 

Ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό των μεσεγχυματικών κυττάρων, το οποίο ανακαλύφθηκε τελευταία, είναι ότι η διαφοροποίησή τους σε διαφορετικούς ιστούς από αυτούς απ’ όπου προέρχονται, μπορεί να γίνει και χωρίς την προσθήκη γονιδίων. Έτσι, με την προσθήκη συγκεκριμένων υλικών καλλιέργειας, τα κύτταρα αυτά μπορούν να διαφοροποιηθούν σε διαφόρους ιστούς, περιλαμβανομένου και του νευρικού, γεγονός το οποίο δίνει τεράστιες πιθανότητες στην μετα-τραυματική αναγέννηση νεύρων. Ένα πόρισμα επομένως το οποίο εξάγεται είναι ότι τα κύτταρα αυτά, θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στους συγκεκριμένους αυτούς παράγοντες διαφοροποιήσεώς τους όχι μόνο στο εργαστήριο αλλά και στο ίδιο το σώμα, αν ενωθούν σε συγκεκριμένες θέσεις. Το πρόβλημα της χρήσεως των ενηλίκων μεσεγχυματικών κυττάρων όμως προσκρούει σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό τους: επειδή τα κύτταρα αυτά είναι πολύ ενεργά, και πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται με μεγάλη ταχύτητα, είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε θρεπτικά υλικά σε μεγάλη ποσότητα, αλλιώς πεθαίνουν,. Έτσι, σε οποιαδήποτε χρήση τους θα πρέπει κανένας να τους παρέχει άφθονα θρεπτικά υλικά, είτε υπό μορφή του μέσου στο οποίο ενίονται, είτε υπό μορφή άλλων κυττάρων, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως «υπόστρωμα» και «αποθήκη» θρεπτικών υλικών.Εδώ και αρκετά χρόνια, στην κοσμητική ιατρική ενέσεις λίπους χρησιμοποιούνται σαν filler για την αφαίρεση ρυτίδων και ουλών. Όταν η επέμβαση αυτή χρησιμοποιήθηκε αρχικά, δεν ξέραμε ακόμα για την πολύ μεγάλη περιεκτικότητα του λιπώδους ιστού σε μεσεγχυματικά κύτταρα. Έτσι, ολόκληρο το λίπος (μετά από προσπάθεια «διαλύσεώς» του με συνεχή περάσματά του από λεπτή γάζα) ετοποθετείτο υποδόρια. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά καλά, αλλά η ύπαρξη συσσωματωμάτων λιποκυττάρων μπορούσε να δημιουργήσει ορισμένα κοσμητικά προβλήματα. Επί πλέον, η περιορισμένη διάρκεια ζωής των λιποκυττάρων οδηγούσε σε παροδικά αποτελέσματα, με ανάγκη την κατά διαστήματα ανάγκη επαναλήψεως της θεραπείας.Πρόσφατα, ο λιπώδης ιστός ανακαλύφθηκε ότι περιέχει μια τεράστια ποσότητα μεσεγχυματικών κυττάρων. Αυτό είναι λογικό, δεδομένης της διαρκούς εναλλαγής του όγκου και του βάρους του ιστού αυτού, ο οποίος αποτελεί και την κύρια ενεργειακή αποθήκη του σώματος, συμμετέχοντας επίσης ενεργά (σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες) και στην ορμονική ρύθμιση του οργανισμού. Το γεγονός αυτό είναι εν πολλοίς υπεύθυνο για τα αρκετά καλά αποτελέσματα της χρήσεως λιπώδους ιστού στην κοσμητική ιατρική.

 

 

Η μέθοδος που προτείνουμε, συνίσταται στην απομόνωση και συμπύκνωση των μεσεγχυματικών κυττάρων λίπους, για χρήση τους σε κοσμητικές επεμβάσεις. Τα κύτταρα αυτά, είναι, όπως αναφέρθηκε, πολύ ενεργά, και έχει αποδειχθεί ότι, ενιόμενα στον υποδόριο ιστό, μετατρέπονται σε κύτταρά του (ινοβλάστες, αγγεία, και πιθανώς νεύρα) συμβάλλοντας στην αναγέννηση και αναδόμησή του.

 

Δεδομένου ότι οι ρυτίδες είναι κυρίως αποτέλεσμα της καταστροφής του υποδορίου συνδετικού ιστού και του εμπεριεχομένου κολλαγόνου, η θεραπεία αυτή, αναγεννώντας τοπικά το υποδόριο και δημιουργώντας ενδογενώς νέο κολλαγόνο, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο μόνιμα αποτελέσματα.

 

Όπως αναφέρθηκε, τα μεσεγχυματικά κύτταρα θα πρέπει να έχουν αρκετούς τροφικούς παράγοντες για να μπορέσουν να επιβιώσουν στο νέο τους περιβάλλον. Γι’ αυτό, μαζί με τα μεσεγχυματικά κύτταρα τοποθετείται και μια μικρή ποσότητα λιποκυττάρων, η οποία τους παρέχει τα απαραίτητα τροφικά συστατικά για την αρχική επιβίωσή τους. Στη συνέχεια, τα κύτταρα αυτά διαφοροποιούνται, υπό την επίδραση των τοπικά παραγομένων αυξητικών παραγόντων και ξεκινούν να παράγουν κολλαγόνο και άλλες ουσίες της βασικής θεμέλιας ουσίας, οδηγώντας σε ένα πολύ πιο μόνιμο αποτέλεσμα.


Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι τα ακόλουθα:

 

1. Χρησιμοποιούνται κύτταρα από το ίδιο άτομο, μηδενίζοντας τις πιθανότητες ασυμβατότητος μεταξύ δότου και δέκτου.

2. Χρησιμοποιείται ο λιπώδης ιστός, ένας ιστός με τεράστια περιεκτικότητα μεσεγχυματικών κυττάρων, πολύ μεγαλύτερη από αυτή άλλων ιστών και οργάνων του σώματος.

3. Η λήψη των κυττάρων αυτών είναι εύκολη και σχετικά ανώδυνη για το άτομο, δεδομένης της λήψεώς του με περιορισμένη λιποαναρρόφηση.

4. Ο σωστός εργαστηριακός διαχωρισμός μεσεγχυματικών κυττάρων και λιποκυττάρων οδηγεί σε ένα λεπτόρευστο υλικό, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρές ρυτίδες, με σωστά και ελεγχόμενα αποτελέσματα.

5. Η προσθήκη λιποκυττάρων επιτρέπει την σωστή «θρέψη» και επιβίωση των κυττάρων. Τα λιποκύτταρα επί πλέον δρουν σαν «ικρίωμα» για τα μεσεγχυματικά κύτταρα, επιτρέπονται την καλύτερη σμίλευση του ιστού.

6. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα, όπως αναφέρθηκε, μπορούν να διαφοροποιηθούν σε διάφορους πληθυσμούς, κάτω από την επίδραση ενδογενών παραγόντων, επιτρέποντας την δημιουργία αγγείων και νεύρων, με ένα πολύ πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα.

7. Τέλος, τα μεσεγχυματικά κύτταρα εκκρίνουν τα ίδια μια σειρά από αυξητικούς και τροποποιητικούς παράγοντες, οι οποίοι προάγουν τον πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των κυττάρων της επιδερμίδας, παράγοντας ένα καλής ποιότητος, σφριγήλό και ελαστικό δέρμα.


Έτσι, η μέθοδος που προτείνεται δεν κάνει τίποτα άλλο από την «βοήθεια» του οργανισμού να ξαναπλάσει ένα φυσιολογικό υποδόριο ιστό και οδηγεί στην παραγωγή ενός νέου φυσιολογικά δραστικού δέρματος.